Museum Van Loon

Het Museum Van Loon heet u welkom op deze site.

2012 is het jaar van de buitenplaatsen. De familie van Loon heeft in haar verleden vele buitenplaatsen in haar bezit gehad. Het doel van deze website is een bijdrage te leveren aan het jaar van de buitenplaatsen 2012.  Dit thema is aanleiding voor het Museum Van Loon om foto’s of informatie van deze oude buitenplaatsen van de familie van Loon weer te geven op deze website.

De buitenplaats

Een buitenplaats is een eenheid van een landhuis, een park, moestuinen en bijgebouwen. Voor de achttiende eeuw werd een buitenplaats ook wel hofstede genoemd. Slechts enkele ‘Amsterdamse’ buitenplaatsen hadden een ridderlijke oorsprong. Van oudsher had de buitenplaats als landbouwbedrijf en plantage een belangrijke economische functie. Op die manier was het bezit van een buitenplaats een goede belegging. Ten tweede was de representatieve functie zeer belangrijk. Behalve dat er werd geleefd, gewandeld en getuinierd, werd er ook politiek bedreven. Zakenrelaties werden er op  ontspannen manier ontvangen en huwelijken werden er ‘gesmeed’.

Ook de huwelijksfeesten werden vaak gevierd op de buitenplaats: de tuin was van oudsher het symbool van door God gewilde vruchtbaarheid. Met de architectonische vormgeving van het geheel van huis en tuin gaf de familie blijk van haar welstand en goede opvoeding. Aanvankelijk werd de stad niet ontvlucht, maar werd de verdeling van het jaar tussen stad en land als een eenheid beschouwd van negotie (handel) en otie (ledigheid, ontspanning). Pas vanaf de negentiende eeuw ontstaat het idee van het ontvluchten van de stinkende stad naar de schone natuur. De ongeveer 600 ‘Amsterdamse’ buitenplaatsen waren vanuit de stad makkelijk en snel bereikbaar per zeilboot of trekschuit. Bekend zijn de buitenplaatsen aan de Vecht, aan de Amstel, de Watergraafsmeer, het Kennemerland en in ’s-Graveland.

Laatste Nieuws:

Gevonden voorwerpen: Hek buitenplaats HydeparkGevonden voorwerpen: Hek buitenplaats Hydepark - Dinsdag 04 december 2012