Eigenaar Leyduin ca.1717-1752

De  zoon van Willem, mr. Nicolaes van Loon (1639-1680) was samen met zijn ongehuwde zusters in het bezit van de buitenplaats Leyduin. Volgens Elias was het de zoon van Adriaan , maar die Nicolaas was in 1717  al dood. Het moeten de ongehuwde kinderen van Willem van loon geweest zijn.

Emmerentia van Loon (1668-1752)

Nicolaas van Loon (1669-1752)

Cornelia van Loon (1674-1750)

Eigenaar Leyduin ca. 1752-1792/98

Jan van Loon Janz. Senior (1725-Heemstede 1792) x 1746 Maria Backer (1724-Heemstede1797) ze woonden op de Keizersgracht, nabij de vijzelstraat. Dit echtpaar erfde de hofstede Leyduin van een van de drie bovenstaande kinderen van Willem van Loon.  Na de dood van zijn weduwe werd het door Jan van Loon Janz. Senior in 1798 verkocht. In de collectie van het Rijksmuseum bevindt zich nog een glas uit 1752 met de wapengravures van het echtpaar van Loon-Backer.