Deze buitenplaats kwam in het bezit van de familie van Loon door het huwelijk van Wendela Bas (1638-1670)  met Jan van Loon (1633-1685) in 1659.

Wendela Bas (1638-1670)

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Loon (1633-1685)

 

 

 

 

 

 

 

Huis te Capelle

Door vererving komt het bezit in handen van Wendela van Loon en haar echtgenoot Wigbolt Slicher (1659-1730). Willem Slicher (1699-1769) de zoon van Wendela van Loon en getrouwd in 1723 met Agnes Josina Van Loon (1703-1766) laat na: dubbel huis op de Herengracht tussen vijzelstraat en reguliergracht en ’t huis te Capelle aan de Vecht tussen Weesp en Muiden.

 

“Willem Slicher  had op den lO den mei eenige vrienden
genoodigd, waaronder ook Bicker Raye, die er in zijn koets heen was gereden.
Dien zelfden dag viel de koetsier, die de heeren gereden had, van den zolder, ten-
gevolge waarvan zijn nek op twee plaatsen “stukkent” was.”
Bicker Raye vermeldde:
Op de hofstede ‘t Huis te Capelle aan de Vecht, tusschen Weesp en Muiden, waren
21 juli (1767) inbrekers aan het werk geweest. Zij hadden in de eetkamer een kast
opengebroken en twee zakken met heele en halve rijders, een zak zilver en nog een
spoelkom met zilvergeld, in totaal voor een bedrag van 6000 guldens, wegge-
nomen. Ook was er nog een stapel “gecouleerde porselijne borden” ontvreemd,
maar overigens hadden ze niets “geforseerd”.
Een week later kreeg de eigenaar, de rijke meneer Willem Slicher, echter zijn geld,
op 3 a 400 guldens na, terug. Er was een briefje bij waarop “heel konfuus” ge-
schreven stond: Wij Weesepers brengen het geit weerom; wij sijn seer benaut, so
gewonne, so geronne; wij hope dat onse siel rust sal hebben.
Het geld lag achter en boom bij de schuur van den boer, wiens boerderij bij het
groote huis van den heer Slicher stond, en werd ‘s morgens om vier uur door de
boeremeid, die uit melken zou gaan, gevonden. De meid had het geld en het
briefje bij den boer gebracht, die nog te bed lag en die om negen uur, met nog een
boer, het bij den eigenaar terugbracht. Deze was zeer verheugd en gaf den boer,
voor de meid, twee gouden rijders.

 

Bij het overlijden van Willem Slicher in 1769 was het landgoed nog intact en omvatte zo’n 32 hectare. De buitenplaats zelf bestaat helaas niet meer en op dezelfde plek is momenteel een kaasboerderij:  www.degroenegriffioen.nl.