Weresteijn

 

 

Weeresteijn 1687

 

 

 

 

 

 

 

Toen Willem Maertensz. Ruchaver in 1651 stierf en zijn bezittingen aan de familie van Loon -de kinderen van zijn zuster Anna- naliet, viel de hofstede Weresteijn aan de weduwe van Willem van Loon, Margaretha Bas, en kinderen uit twee huwelijken toe. Deze hofstede moet een zeer gesloten “weerbaar” karakter hebben gehad, getuige een sepiatekening van het poortgebouw uit 1720. (Cornelis pronk. GA Haarlem) Margaretha Bas kreeg op hoge leeftijd in ca. 1680 ook de hofstede Treslong via haar moeder. Ze kon er niet lang van genieten. Ze stierf in 1685 en liet f. 12,000,- na. In de Maartenskerk te Hillegom hangt nog het gebedsbord van Margaretha Bas, uit de tijd dat ze  op de buitenplaats Weeresteijn heeft gewoond.

Zoon Frederik Willem van Loon was eigenaar van beide buitens tot zijn dood in 1708.

Weresteijn wordt in 1721 blind verloot aan Willem van Loon, zoon van wijlen de broer van Frederik Willem van Loon,  wellicht is in de periode 1708-1721 een en ander onbeslist geweest. Dat kan ook voor Treslong gegolden hebben en is toen misschien wel Treslong bezit geworden van Maria weduwe van Marten.