Veenenburg 1647

 

 

 

 

 

 

 

Veenenburg 1615

 

 

 

 

 

 

 

 

De echtgenote van Hans van Loon, Anna Ruychaver is de eerste belangrijke persoon in het verhaal van de buitenplaatsen van de familie Van Loon. Zij is een dochter van de Haarlemse buskruithandelaar en burgemeester Maerten Ruychaver en Alid van der Laen.

Anna Ruychaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De familie Ruychaver en aanverwanten hebben een belangrijke rol gespeeld in de opstand tegen Spanje.
Zowel de familie Ruychaver als de familie Van der Laen bezaten diverse landerijen en hofsteden in het Kennemerland. De familie Ruychaver bewoont ‘s zomers de hofstede Oostende te Hillegom en de familie Van der Laen en aanverwanten de hofstede Veenenburg te Lisse. Na het overlijden van haar ouders in 1626 krijgt Anna Ruychaver hoogstwaarschijnlijk de hofstede Veenenburg toebedeeld. Vererving in vrouwelijke lijn past in de traditie van de zogenaamde maagdschappen, waarin afstamming van moederszijde een belangrijke rol speelde. Bovendien is de oudste zoon van Hans van Loon, Nicolaes van Loon (1602-1683) in 1624 getrouwd met de adellijke Emmerentia van Veen (1605-1683) uit Alkmaar, die verwant is aan de oorspronkelijke eigenaars van Veenenburg. De tijden zijn gunstig; in de jaren 1618-1626 had de familie Van Loon het als remonstranten zwaar gehad. Maar met de nieuwe stadhouder Frederik Hendrik waait er een nieuwe wind. Hans van Loon zoekt politieke invloed voor zijn handelsambities. Het hebben van een volgens de
nieuwste inzichten aangelegd buiten was daarbij geen overbodige luxe.

Hans van Loon